Historiek

De huidige Artveldeconcerten bestaan inmiddels meer dan 20 jaar.
Voor het ontstaan moeten we terug in de tijd, meer bepaald na de heraanleg van de ondergrondse parking Vrijdagsmarkt.  Enkele toenmalige café- en restaurantuitbaters organiseerden toen in samenwerking met de Dekenij, de voorzitter van het vroegere Fedekam en enkele muziekliefhebbers op zondagmorgen enkele optredens van muziekkorpsen. Deze formule had vrijwel onmiddellijk succes. De Stad Gent, nog steeds onze belangrijkste partner trouwens, die altijd de muziek genegen was, verleende zijn medewerking en de Arteveldeconcerten waren geboren.

Deze aperitiefconcerten zijn heden niet meer weg te denken van de Vrijdagsmarkt. Gedurende de periode van Pasen tot eind september komen muziekliefhebbers en toeristen iedere zondagmorgen afgezakt naar de Vrijdagsmarkt om er voor het podium, of vanaf één van de nabijgelegen terrassen te genieten van het muziekgebeuren.

Sinds verschillende jaren mag het KMVB-NBTA België vzw, zich een vaste partner noemen bij de organisatie van deze concerten. Dit gaf ons de mogelijkheid om de organisatie nog professioneler aan te pakken en de kwaliteit en de diverse genres alleen maar te laten uitbreiden. Naast Oost-Vlaamse korpsen, komen er nu ook korpsen over heel België concerteren, maar ook korpsen van Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk worden regelmatig geprogrammeerd. Alle praktische schikkingen tussen de korpsen tot programmatie worden opgenomen binnen het bestuur van het KMVB-NBTA België vzw. Alle informatie daartoe kan steeds worden gesteld via

Wij danken de Stad Gent voor het sterke vertrouwen, alsook al onze financiële en logistieke partners.
Lang leve de Arteveldeconcerten Gent!