Nuttige informatie voor korpsen

Klokke Roeland:
In de samenwerkingsovereenkomst staat voorzien dat waar mogelijk het Klokke Roeland in het concertprogramma kan en mag verwerkt worden. Korpsen die dit wensen kunnen een bewerking bekomen door een mailtje te sturen naar  

Doorgangsbewijs:
Voorafgaand aan de uitvoering wordt door ons voorzien in een doorgangsbewijs. Vergeet niet om dit origineel mee te brengen bij het binnenrijden van de voetgangerszone. Ook wijzigingen in het kenteken moeten tijdig doorgegeven worden, zoniet kunnen wij de doorgang niet garanderen.

Gebruik elektriciteit tijdens uitvoering:
Wij vestigen er nogmaals de aandacht op dat enkel gebruik kan gemaakt worden van elektriciteit op het podium indien dit op voorhand werd aangegeven bij het insturen van de samenwerkingsovereenkomst. De verenigingen dienen zelf te voorzien in de benodigde verlengkabels. De afstand van de elektriciteitskast tot aan het mobiel podium mag geschat worden op 60 meter.